Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Spis treści

W naszej pracy wykorzystujemy elementy nowatorskich metod:

  • Kinezjologii edukacyjnej
  • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Weroniki Sherborne "Ruchu Rozwijającego"
  • Pedagogiki zabawy
  • Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
  • R. Labana
  • Kniessów.
  • Edukacja przez ruch - Doroty Dziamskiej
  • Elementy metody Montessori
  • E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (zabawy matematyczne)

Kadrę pedagogiczną  stanowią  wykwalifikowani  i doświadczeni nauczyciele, którzy stale doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.