Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

TEMATYKA KOMPLEKSOWA - LUTY

TEMATY REALIZOWANE W LUTYM:

 

1. BAŚNIE, BAJKI , BAJECZKI

2. WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU

3. TAJEMNICE KOSMOSU

4. W DZIECIĘCYM LABORATORIUM

 

 

Język Angielski- STYCZEŃ

1. Winter - słownictwo: snow, snowman, snowball, snowflake, sledge, ski, ice, piosenka "Little snowflake"
2. Snowman parts - słownictwo: carrot, button, eyes, nose, pot, broom, wiersz "I’m a little snowman"
3. Winter clothes - słownictwo: hat, scarf, jumper, coat, boots, jacket, winter suit, piosenka "Winter Hokey - Pockey"
4. Opposities - słownictwo: open, shut, big, small, fast, slow, loud, quiet, long, short, piosenka "Open, shut them"

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.