Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału - maj

Książka mój przyjaciel

 

Łąka wiosną

 

Rodzina razem się trzyma

 

Znam róşne zawody

 

JĘZYK ANGIELSKI:

Fun and games

Family 

 

 

 

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 

 • rozwijanie zainteresowań bajkami;

 • stwarzanie warunkĂłw do poszerzania doświadczeń językowych i ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;

 • rozwijanie koncentracji słuchowej oraz wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;

 • rozwijanie wyobraĹşni podczas wykonywania prac plastycznych;

 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące;

 • rozwijanie sprawności manualnych;

 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji i spostrzegawczości;

 • rozwijanie umiejętności uwaĹźnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami;

 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych;

 • umuzykalnianie dzieci poprzez poznawanie nowych piosenek;

 • umiejętność nazywania członkĂłw bliĹźszej i dalszej rodziny oraz odczuwanie więzi z członkami rodziny;

 • rozwijanie umiejętności recytatorskich, tanecznych i wokalnych z okazji obchodĂłw Dnia Matki;

 • nazywanie i przeliczanie części ciała;

 • ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementĂłw ciała;

 • przygotowanie prezentu według instrukcji słownej oraz kształtowanie poczucia estetyki;

 • zapoznanie z pracą ogrodnika, krawcowej, policjanta itp.

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.