Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Wybory Burmistrza

14 listopada dzieci z grup III i IV miały szansę wziąć udział w prawdziwych wyborach i wybrać Burmistrza swojego Przedszkola. To była okazja, aby nasze przedszkolaki mogły uczyć się wartości demokracji i odpowiedzialności społecznej już od najmłodszych lat.
Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Same wybory rozpoczęły się od przedstawienia kandydatów. Następnie przyszedł czas na tajne głosowanie. Dzieci wrzucały swoje głosy do specjalnie przygotowanej urny, ucząc się tym samym, jak ważna jest prywatność i niezależność decyzji. Po emocjonującym liczeniu głosów, ogłosiliśmy zwycięzcę. Nowym Burmistrzem Przedszkola został Tymoteusz Rzepka. Zastępcą Burmistrza Anna Błażejewska a Sekretarzem Aleksandra Trelińska.
Mamy nadzieję, że to doświadczenie zostanie z naszymi wychowankami na długo i pomoże kształtować ich dorosłe postawy odpowiedzialnych obywateli w przyszłości.
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy naszemu nowemu Burmistrzowi Przedszkola!
 
 

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.