Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach

 

Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli oraz klas I w szkołach podstawowych.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

 

 

Nabór do brzeskich przedszkoli na rok 2020/2021 dla których organem prowadzącym jest
Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Rekrutacja do brzeskich przedszkoli rozpoczyna się 24 lutego 2020 r. i trwać będzie do 6 marca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez stronę brzeg.przedszkola.vnabor.pl

Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdym przedszkolu.

Warunki przyjęć do przedszkoli

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do przedszkoli publicznych

od 24.02.2020 r. godz. 8.00 

do 6.03.2020 r. godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.03.2020 r. godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26.03.2020 r. godz. 10.00

do 3.04.2020 r. godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.04.2020 r. godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

Kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez organ prowadzący.

L.p.

Nazwa kryterium do przedszkola publicznego

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja

32

2.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym

16

3.

Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6

8

4.

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym

4

5.

Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu

2

6.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka

1

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio
w dowolnym przedszkolu.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.