Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Robimy sok owocowo-warzywny


Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają witaminy,
kto je sobie lekceważy musi chodzić do lekarzy.W czwartkowe południe sarszaki wykonały sok owocowo- warzywny. Zanim nastąpiła degustacja, dzieci samodzielnie wrzucały produkty do wyciskarki, obserwowały proces wyciskania soku i powstawania odpadu czyli pulpy. Dalej można sobie wyobrazić. Niemal każde dziecko czekało na dolewkę.

Zajęcia biblioteczne

W czwartek (19.09.19r) grupa IV wybrała się do Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Brzegu na zajęcia biblioteczne. Tematem przewodnim zajęć były zasady ruchu

drogowego.  W czasie wizyty przedszkolaki miały okazję brać udział w wielu zabawach

dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Dzieci wysłuchały też opowiadania pt.: „Latający pirat

drogowy”. Opowiadanie miało na celu m.in.:  przypomnienie zasad ruchu drogowego i

rozpoznawanie znaków drogowych. Starszaki miały również szansę odpowiadać na ciekawe

pytania i liczne zagadki jak i wypowiedzieć się na temat swoich obserwacji o ruchu drogowym.

Dzień Przedszkolaka

20 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka z tej okazji podobnie jak przedszkolaki ze wszystkich brzeskich placówek barwnym korowodem udaliśmy się do Przedszkola Publiczne nr 10 gdzie powitał nas Burmistrza Brzegu Jerzy Wrębiak.  Z okazji swojego święta przedszkolaki zostały obdarowane drobnymi gadżetami.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.