Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału-styczeń

Ogólny rozkład materiału - styczeń

 1.Odwiedzili nas Babcia i Dziadziuś

 2.Zwierzęta sa głodne

 Język angielski

Winter time

 

Wybrane formy aktywności:

 

- rozmowa na temat "Co to jest drzewo genealogiczne?"

- zabawa dydaktyczna "Przyjęcie dla babci i dziadka" - przeliczanie

- zabawy ćwiczące pamięć "Ulica Babci i Dziadka"

- zabawa ruchowo-naśladowcza Co robią babcia i dziadek? 

- nauka wiersza Wandy Chotomskiej Wiersz dla Babci

- wykonanie laurki dla Babci i Dziadka

- zapoznanie z literą: S, N – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalenie poznanej liczby 7

- zabawa matematyczna Znamy polskie ptaki

- dzielenie prostych słów na sylaby lub na głoski

- zabawy przy piosence Ptasi bar,

- zabawy dydaktyczne Wirujące dni tygodnia

zagadki słowne i ruchowe na temat zwierząt

- wykonanie Ptaka – cudaka z masy solnej

- zabawa rytmiczno-ruchowa Cały tydzień, Ptaszki zimą

- Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne

- słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Przy leśnych paśnikach

- zabawa ruchowa Znajdź gila, Znam ptaki, Spłoszone wróbelki

- ćwiczenia gimnastyczne

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.