Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału-listopad

 

 Ogólny rozkład materiału - listopad

 1.Jesienne nastroje

2. Kto Ty jesteś?

3. Moje domowe zwierzątko

5. Urządzenia elektryczne

 Język angielski

Moja rodzina

 

 

Wybrane formy aktywności:

 

 • zabawy dydaktyczne Poznajemy pory roku, Który z kolei? Co jemy rano, w południe, po południu i wieczorem, Kolorowe figury, Jak powstaje energia?
 • słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wędrówka kropelki wody
 • ćwiczenia oddechowe Wirujące kropelki
 • malowanie farbami pracy Widok z okna na deszczowy świat
 • zapoznanie z literą: I, T, D, K – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5,
 • utrwalenie cech charakterystycznych figur geometrycznych – trójkąta i prostokata
 • dzielenie prostych słów na sylaby lub na głoski
 • zabawa matematyczna W sklepie z artykułami AGD
 • zagadki słowne i ruchowe na temat zwierząt
 • słuchanie wiersza L. Łącz Przyjaźń ze schroniska
 • wykonywanie kotka z papieru techniką origami
 • słuchanie legendy "Lech, Czech i Rus", utrwalalenie znajomości symboli narodowych
 • nauka piosenki Popatrzcie na jamniczka
 • zabawa ze śpiewem Dwóm tańczyć się zachciało
 • ćwiczenia słuchowe Urządzenia elektryczne
 • porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mniej/więcej/tyle samo, stosowanie znaków: >,<,=
 • historyjka obrazkowa na podstawie wiersza M. Terlikowskiej Kino w domu
 • ćwiczenia gimnastyczne

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.