Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału- październik

Ogólny rozkład materiału - październik

1.     Jesień w sadzie

2.     Jesień na działce

3.     O sobie samym

4.     Nasze zmysły

Język angielski:

W przedszkolu i w szkole

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

  • Społeczna aktywność dziecka

-prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad, godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek,

-wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,

-określanie swoich cech fizycznych, ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych),

-pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,

  • Językowa aktywność dziecka

-liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

-rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,

-nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali).

  • Artystyczna aktywność dziecka

-zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem

-zabawy w teatr

-ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny,

-rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenek: „Jesień w sadzie i ogrodzie”, „Nasze uszy słyszą świat”, „Podaj rękę koleżance”

-samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym, tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą oraz improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

-poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,

  • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

-zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.

-uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.

-wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu.

  • Poznawcza aktywność dziecka

-wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka, rozpoznawanie i nazywanie części ciała, podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku, poznawanie różnych rodzajów okularów

-uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,

-słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,

-różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,

-orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.

-zapoznanie z nazwami drzew owocowych

-wielozmysłowe poznawanie warzyw i owoców

-segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

-zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,

-zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,

-zapoznanie z literą: O, A, E, M – małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.

-rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 1,2 3, 4

-poznanie cech kwadratu

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.