Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Tematyka kompleksowa-wrzesień

1. W przedszkolu

2. Oto ja

3. Moja droga do przedszkola

4. Jesień w parku, w lesie

 

W najbliższych dniach września dzieci:

 

 

Tematyka kompleksowa-wrzesień z jęz. angielskiego

 

1. Greetings - poznanie znaczenia słów: hello i goodbye, nauka piosenki na powitanie ,,Hello song" i pożegnanie ,,Bye, bye, goodbye", poznanie sposobu przedstawienia się: My name is...
 
2. Colours - poznanie kolorów: blue, yellow, red, purple, orange, pink, green, brown, black, white, zabawa przy piosence ,,I see something blue".
 
3. Body parts - poznanie części ciała: head, nose, eyes, ears, arm, leg, toe, finger, nauka piosenki ,,My Teddy Bear has...".
 
4. Sizes: big and small - określanie wielkości przedmiotów: big lub small, zabawa przy piosence ,,Make a circle".

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.