Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Wrzesień - Rozkład materiału

 

 Tematyka miesiąca

 

1. Znowu razem

 

2. Z latawcem w przedszkolu

 

3. Żegnamy lato

 

4. Ziemia - nasza planeta

 

 

Rozkład materiału - WRZESIEŃ

 

 • integrowanie się z grupą rówieśniczą oraz dostrzeganie, nazywanie i szanowanie uczuć swoje i innych
 • samodzielnie opisywanie swojego wygląd oraz wyglądu innych , ćwiczenie spostrzegawczości
 • ćwiczenia motoryki małej i sprawności grafomotorycznej
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • utrwalanie i stosowanie słów „przepraszam”, „proszę” i „dziękuję”
 • układanie historyjki według kolejności zdarzeń
 • zapoznanie i utrwalanie zasad panujących w grupie
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw rytmicznych
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej kategorii i przeliczanie ich
 • rozpoznawanie podstawowych figury geometrycznych i tworzenie z nich konstrukcji
 • aktywne uczestnictwo w gimnastyce porannej i zabawach ruchowych
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • wyrażanie emocji w tańcu
 • aktywne słuchanie muzyki
 • odtwarzanie schematu rytmicznego
 • układanie dwóch równolicznych rzędów, przeliczanie zbiorów
 • przeliczanie elementów, stosowanie pojęć: „najmniej”, „najwięcej”
 • usprawnianie motoryki małej i koordynacji podczas prac plastyczno-technicznych
 • aktywne słuchanie opowiadania i rozmawianie na jego temat, doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • określanie warunków sprzyjających życiu na Ziemi koniecznych do zaistnienia życia na planecie
 • rozwijanie wyobraźni podczas zajęć plastycznych
 • poznawanie dużych i małych zbiorków wodnych występujących na kuli ziemskiej
 • zapoznanie z zagrożeniami dla naszej planety wynikającymi z niewłaściwego postępowania człowieka
 • rozwijanie sprawności fizycznej podczas zajęć ruchowych i gimnastycznych

 

 

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.