Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Zajęcia biblioteczne

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. 
 21.X. dzieci z Grupy III. Odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną- Odział Dziecięcy w Brzegu. Tematem spotkania była Jesień. W toku zabaw, dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące obecnej pory roku. Był  też czas na zapoznanie się z Biblioteką i jej zbiorami,oraz na przypomnienie sobie zasad obchodzenia się z książką, by służyła wielu czytelnikom.
 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.