Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

NARODOWY DZIEŃ SPORTU

 

„Jesteśmy aktywni czyli Dzień Sportu w naszym Przedszkolu”

Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci i ich Panie  przyszły do Przedszkola w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości podczas przechodzenia przez tory przeszkód pod czujnym okiem trenera piłkarskiego Pana Marcina Nowackiego.

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.