Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ogólny rozkład materiału- wrzesień

 

Ogólny rozkład materiału- wrzesień

 

1. W przedszkolu

 

2. Nasze przedszkole

 

3. Jestem bezpieczny

 

4. Pomocna dłoń

 

Język angielski:

 

1. Greetings

 

2. Colours

 

3. Numbers

 

4. Revision

 

Wybrane formy aktywności dzieci

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy;
  • Zabawy z powitankami- wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie;
  • Zabawy, ćwiczenia ruchowe;
  • Zabawy kołowe ześpewem
  • Zajęcia rozwijające- zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowo-wzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer- bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze;
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami- wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  •  Zabawy matematyczno - przyrodnicze 
  •  Zajęcia plastyczno - techniczne , muzyczno - ruchowe
  •  Zajecia rozwijajace aktywność jezykową oparte na opowiadaniach, wierszach, słuchowiskach

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.