Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Dni Adaptacyjne

    Głównym celem Dni Adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego

do nowego środowiska – środowiska przedszkolnego.

Ważne jest aktywne włączenie się w proces adaptacji osób dorosłych- rodziców i personelu przedszkola.

W naszym przedszkolu Dni Adaptacyjne odbyły się  w 29 i 30 sierpnia,

gdzie podczas spotkań dzieci w obecności rodziców poznały swoje nauczycielki, kolegów i koleżanki z grupy przedszkolnej.

Były zabawy ruchowe przy dźwiękach muzyki oraz zabawa spontaniczna z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu zabawek.

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.