Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Najeżony jeż w wykonaniu dzieci z grupy I

 

Zachęcamy rodziców do utrwalania z dziećmi wiersza M. Przybylskiej 

 

Jeż

Idzie, idzie jeż,
Ten kłujący zwierz,
Nóżkami tup, tup,
I pod listek siup.
 
Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz?
Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz?

 

Ogólny rozkład materiału - październik

 Ogólny rozkład materiału - październik

1. Idzie jesień przez świat

 

2. Jesienna przygoda

 

3. Koszyk Pani Jesieni

 

4. Skarby jesieni

 Język angielski:

 

Moje zabawki

 

 

Wybrane formy aktywności dzieci:

 

 • poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka, wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie; nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży; wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi; ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby; kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych; nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt; czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna); stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt; nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych;
 • poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli); rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki; uwrażliwianie na muzykę;
 • konstruowanie sylwet ptaków; kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu; odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; określenie zasad zdrowego odżywiania; poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami; kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat); dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym; stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody;
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów; kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki; rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami; tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią; wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie; wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • zdobywanie wiadomości o kapuście; tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych; umiejętność nazywania produktów spożywczych; rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw; umiejętność rozróżniania owoców; rozwijanie wrażliwości muzycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne;
 • wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych; kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.

Nowe drzewka w przedszkolnym ogrodzie

We wtorek 22 września w przedszkolnym ogrodzie miało miejsce sadzenie drzew przez naszych starszych kolegów. Sadzonki otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Brzeg. Dzieci z grupy 1 z wielkim zaangażowaniem wspomogły pracę starszych kolegów i koleżanek podlewając nowe sadzonki wodą.
Niech nam drzewka pięknie rosną!

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.