Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Wrzesień - rozkład materiału

WRZESIEŃ - tematyka miesiąca

1. Pierwszy raz w przedszkolu

2. Nadeszła jesień

3. Co robią zwierzęta jesienią?

 

Rozkład materiału – wybrane zagadnienia

 

 • zabawy integracyjne ułatwiające poznanie i zapamiętanie imion dzieci
 • zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich
 • zapoznanie ze znaczkami rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą
 • rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi (rozbieranie, ubieranie kapci, korzystanie z toalety, mycie rąk ,spożywanie posiłków)
 • nauka dokładnego mycia rąk
 • Kodeks przedszkolaka – zapoznanie z porządkiem dnia w przedszkolu oraz zasadami bezpiecznej zabawy obowiązującymi w grupie
 • Zabawy z wykorzystaniem piosenki Jestem przedszkolakiem
 • Zapoznanie z wierszykiem „Mam trzy lata”
 • Słuchanie opowiadania Iwony Róży Salach Kłopoty Krysi.
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe: Dzieci i drzewa, Taniec liści.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Pieski na spacerze.
 • Zabawa ruchowa Kolor do koloru.
 • Zabawa ze śpiewem Stary niedźwiedź.
 • Zabawa Jeżyk.
 • Jesienna matematyka – ćwiczenia w liczeniu.
 • Dzień kropki – słuchane wierszyka „Kto widział kropki”, stemplowanie farbami za pomocą palców.

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.