Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Rozkład dnia

Godzina
Aktywność
630 - 830
Schodzenie się dzieci.
Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę - indywidualne i grupowe.
Działania wspierające indywidualny rozwój dziecka.
830 - 855
Ćwiczenia poranne, ćwiczenia oddechowe, zabawy integrujące.
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
900- 920
Śniadanie.
920 - 935
Zabiegi higieniczne po śniadaniu (wyrabianie nawyku mycia rąk i samodzielnego korzystania z urządzeń sanitarnych).
935 - 1115

Zajęcia programowe uwzględniające różnorodne formy aktywności dzieci.
Rozwiązywanie zadań  w obszarach treściowych określonych tematami kompleksowymi wynikających z podstawy programowej i rocznego planu pracy placówki.
Zabawy spontaniczne dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań.
Zajęcia dodatkowe.
Drugie śniadanie.
Ruch na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.

1115  -  1130
Przygotowanie do obiadu - doskonalenie czynności samoobsługowych.
1130 - 1150
Pierwsze danie obiadowe - zupa .
1150 - 1200
Zabiegi higieniczne.
1200 - 1330

Odpoczynek. Zajęcia organizowane w sali lub na powietrzu wg zaleceń programowych. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.
Zabawy relaksacyjne. Spacery i wycieczki.

1330 -   1400
Drugie danie obiadowe. Czynności higieniczno - samoobsługowe.
1400 - 1630

Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci w sali
Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w pomieszczeniach przedszkolnych i zgodnego współżycia w grupie. Ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi.
Udział dzieci w prostych pracach porządkowych po skończonej zabawie. Odbieranie dzieci.

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.