Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Dla Rodziców


Bieżące informacje

Pragniemy zapewnić dzieciom radosne i pogodne dzieciństwo.

Naszym celem jest wspólnie z rodzicami stworzenie dzieciom warunków umożliwiających wszechstronny rozwój

psychofizyczny, wzrastanie w miłości oraz zrozumienie otaczającego ich świata.

Nasze Przedszkole czynne jest
od 6.30– 16.30

Dzieci przyprowadzamy

w godz. 6.30 - 9.00

Dzieci odbieramy

w godz. 14.00 - 16.30

foto right

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.