Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Komunikat w sprawie funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 2

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i województwie opolskim, objawiającą się wzrostem liczby osób zakażonych, a także braku możliwości spełnienia przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brzeg wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w tak krótkim czasie, Burmistrz Brzegu wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 2 w okresie od 06 do 24 maja 2020 r.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.