Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ważne informacje

Szanowni Państwo

Zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ każda placówka oświatowa rozpocznie rok szkolny 2020/2021 tak jak w poprzednich latach, a więc w formie stacjonarnej.

W naszym przedszkolu podejmowane są działania, aby pomimo nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego, znaleźć rozwiązania organizacyjne odpowiadające potrzebom Dzieci i Rodziców z jednoczesnym zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

W celu lepszego przygotowania placówki uprzejmie prosimy o pilne wypełnienie przygotowanej deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola od dnia od 01.09.2020r.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do wtorku 25.08.2020r do godz.15.00 w wersji papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do placówki lub w formie elektronicznej (na adres z którego przyszedł ten mail).

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i wypełnienie oraz przekazanie „Deklaracji organizacyjnej” we wskazanym terminie.

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu mailowo. Będą one również dostępne na naszej stronie internetowej pp2brzeg.edu.pl

 

Elżbieta Prorok-Zdyb

dyrektor PP2

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.