Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Ważne Informacje

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zostały zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach od 12.03-25.03 br.

 

Apel do Rodziców

1. Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

2. Kontaktuj się zdalnie, przez komunikatory, e dziennik ze nauczycielami Twego dziecka. Nauczyciele przygotowują materiały do przerabiania w domu. Współpracuj ściśle ze szkołą.

3. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko spędzało czas w domu. Sam unikaj zatłoczonych miejsc, ale również kontroluj czy dziecko pozostało w domu.

4. Nie pozwalaj na organizowanie młodzieżowych spotkań towarzyskich, a także nie pozwalaj na wychodzenie do kawiarni, restauracji czy klubów.

5. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

6. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

7. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Apel do Uczniów – bądź odpowiedzialny!

1. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

2. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Kontaktuj się ze swoimi nauczycielami zdalnie, którzy przygotowali materiał do przerabiania w domu.

3. Nie organizuj spotkań towarzyskich.

4. Unikaj zatłoczonych miejsc.

5. Nie wychodź do kawiarni, restauracji, klubów.

6. Spędzaj czas w domu. To czas kwarantanny.

7. Staraj się nie zakazić i nie zakażać innych. Nie kontaktuj się z osobami starszymi.

8. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

9. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

10. Kontaktuj się zdalnie ze swoimi nauczycielami. Są przygotowane zadania do wykonywania w domu. Codziennie poświęcaj czas na pracę . Będzie ona na bieżąco sprawdzana.

 

Dodatkowe informacje- dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Nauczyciele w najbliższym czasie będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;

  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

#DzieciUcząRodzicówWDomu

W ramach realizowanego ogólnopolskiego projektu „DZIECI UCZĄ RODZICÓW” zachęcamy do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej będą ukazywać się materiały do pobrania za darmo.

 

By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki informujemy, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się KONKURS, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami.

 

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

 

#DzieciUcząRodziców

Miesiąc marzec to kolejna już piąta lekcja z ogólnopolskiego projektu DZIECI UCZĄ RODZICÓW. Tym razem tematem była: Wyjątkowa pszczoła. "Pszczoły robią dla nas tak wiele, więc i my się postarajmy, i szansę na lepszą przyszłość jej dajmy".
 
 

 

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.