Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Przyszła Wiosna, dobra Wiosna a z nią pora wielkanocna….

"Przyszła Wiosna, dobra Wiosna a z nią pora wielkanocna…." tak rozpoczął się program artystyczny, który w  czwartek 18 kwietnia zaprezentowały  przedszkolaki z grupy III dla zaproszonych gości i całej społeczności naszego przedszkola. Występy nawiązywały do tradycji i obrzędów wielkanocnych.

Widzowie podziwiali barwny pochód z kogucikiem , wysłuchali piosenek i wierszy. Przygotowanie i prezentacja takich inscenizacji pozwala przypomnieć polskie zwyczaje ludowe i wprowadzić dzieci w atmosferę zbliżających się świąt.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.