Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Akcja strajkowa

SZANOWNI RODZICE !!!

Zawiadamiam, że w przypadku braku porozumienia między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi

od dnia 08.04.2019r. może rozpocząć się na terenie przedszkola akcja strajkowa . W związku z tym placówka nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa , opieki i wyżywienia wszystkim  dzieciom. Mamy świadomość, że sytuacja ta wiąże się z trudnościami dla Rodziców i Dzieci, prosimy jednak o wyrozumiałość i zorganizowanie opieki dla przedszkolaków we własnym zakresie. Każdy Rodzic w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego z art. 32 ust.1 pkt1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.).

O wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowej sytuacji będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej przedszkola i przez ogłoszenia dyrektora w placówce.

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.