Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Akcja edukacyjna "Na straży przyrody"

Dzieci z grupy III brały udział w akcji edukacyjnej "Na straży przyrody", której organizatorem była Fundacja Ekologiczna Arka, oraz Agencja WTEM. Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, oraz kształtowanie postaw pro-ekologicznych w codziennym życiu. Za udział i realizację przewidzianych treści, dzieci otrzymały Certyfikat "Strażnika Przyrody".

 

 

 

 

 

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.