Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Lampa Alladyna

W czwartek 9 maja w naszym przedszkolu odbył się spektakl w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych z Trzebini.

Była to druga wizyta teatru z Trzebini w tym roku w naszej placówce. Przedszkolaki tym razem mogły zobaczyć adaptację teatralną baśni "Lampa Alladyna".  Dzieci miały okazję wziąć czynny udział w spektaklu, którego było  zwrócenie uwagi na znaczenie uczciwości, szacunku i odpowiedzialności.

Wizyta w Szkole Muzycznej

W dniu dzisiejszym przedszkolaki z grupy III i IV wysłuchały koncertu uczniów w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu. W trakcie wizyty dzieci miały też możliwość zapoznania się z różnymi instrumentami i próby zagrania na nich. 

 

Nabór uzupełniający do Przedszkola Publicznego nr 2

Nabór uzupełniający do Przedszkola Publicznego nr 2,

Przedszkola Publicznego nr 5, Przedszkola Publicznego nr 8 i Przedszkola Publicznego nr 11
na rok szkolny 2019/2020.


Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 5, Przedszkola Publicznego nr 8 i Przedszkola Publicznego nr 11 rozpoczęła się 24 kwietnia 2019r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2019r. Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej poprzez stronę:
brzeg.przedszkola.vnabor.pl.
Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze, druki oraz wzory oświadczeń. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wymagane dokumenty odręcznie. Druki wniosków, zgłoszeń i oświadczeń w formie papierowej można otrzymać w każdym przedszkolu.

Warunki przyjęć do przedszkoli


Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 wyżej wymienionych przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do przedszkoli publicznych

od 24.04.2019 r. godz. 8.00

do 30.04.2019 r. godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.05.2019 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

od 21.05.2019 r. godz. 12.00

do 27.05.2019 r. godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

28.05.2019 r.

godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Copyright Topnet © 2018. All Rights Reserved.