Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Inne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków

Zajęcia

Prowadzący

Język angielski

mgr Magda Jabłońska

Logopedia

mgr Ewa Konieczna

Religia

mgr Mariola Hejduk
   
Nauka języka angielskiego- to poznawanie języka poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, słuchanie historyjek, zabawy w kole. Dzieci powtarzają słowa, wyrażenia i zdania angielskie, reagują na polecenia nauczycielki i dzięki temu mają okazję oswoić się z językiem. Zajęcia z języka angielskiego są bezpłatne i odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach starszych i 1 raz w tygodniu w grupach młodszych. Zajęcia logopedyczne w zajęciach tych biorą udział dzieci zakwalifikowane do nich na podstawie opinii lub orzeczenia z Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej. 

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zajęcia , których zadaniem jest stymulowanie dysharmonijnego rozwoju dzieci oraz ożywianie ich potencjalnych możliwości. W czasie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone. Dzieci w trakcie zabaw, ćwiczeń i różnorodnych form działalności zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszej edukacji. W zajęciach tych biorą udział dzieci zakwalifikowane do nich na podstawie opinii lub orzeczenia z Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej.

Religia- naukę religii organizujemy na życzenie rodziców. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupie 6-latków.

 Inne zajęcia 

 

W każdej grupie wiekowej realizowany będzie projekt "Dwujęzyczna Opolszczyzna".

 

Program wykorzystuje pierwszą na świecie, naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, równolegle do języka ojczystego.

W trakcie realizacji projektu dzieci będą spontanicznie powtarzały, śpiewały, recytowały, wykorzystywały język angielski w codziennej komunikacji. Twórcy programy opracowali materiały takiego rodzaju z którymi współczesne dziecko chętnie spędza  czas : filmy animowane do oglądania, piosenki do słuchania. 

Zajęcia grupowe

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

GIMNASTYKA 

BUZI I JĘZYKA

 

mgr Agnieszka Kamińska

 

Poniedziałek

08:00-08:20 

RUCH, RYTM, MUZYKA

mgr Magda Jabłońska

poniedziałki 08:00-08:20 

ZAJĘCIA SZACHOWE

 

mgr Magdalena Porcenaluk

wtorek, godz: 8:30 - 9:00 

 

KOLOR PIANO

mgr Magdalena Porcenaluk

piątek, godz: 14:00 - 14:30

KODOWANIE NA DYWANIE

mgr Małgorzata Szubiak-Bandrowska

Poniedziałek  13.00-13.30
Czwartek 8.00-8.30 

 

KODOWANIE

NA DYWANIE 

 

mgr Aneta Kłyż

 

Poniedziałek 

14.00

 

KLIKANIE NA EKRANIE

 

mgr Agnieszka Sobotka

Wtorek 14:30-15:00

 

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.